viktor-forgacs-7C5N8yLaeDI-unsplash

Vårt Erbjudande och Kundlöfte

Vi är erfarna konsulter som tillsammans med våra kunder driver deras viktigaste förändringar. Genom vår samlade kompetens och erfarenhet säkerställer vi att ert förändringsarbete fokuserar på rätt saker och att tillgängliga resurser organiseras för att göra dessa saker på ett effektivt sätt. Det ger följande resultat:

  • Förändringsarbetet uppnår sina mål och kan påbörja värdehemtagningen snabbare.
  • Risken för förseningar och budgetöverdrag minimeras.
  • De som ansvarar för förändringen blir hjältar och positiva förebilder i er organisation.

 

Det som särskiljer oss från mängden är sättet vi tänker och agerar på i våra leveranser:

  1. Vi agerar utifrån ett ägarperspektiv, dvs som om det var våra egna pengar som stod på spel. Det gör att vi fokuserar på det som är avgörande för att transformationen skall lyckas. 
  2. Vi driver förändringen ”end to end” genom att samordna de olika delar av er organisation som tillsammans skapar värdet. 

Vårt mål är att vi skall utveckla en långsiktig och stark relation som varar över tid, baserat på de förändringar vi lyckas genomföra tillsammans. Vårt engagemang kan ta många olika former och fylla olika roller i ert förändringsarbete, t.ex:  

  • Chief Transformation Officer
  • Program- och/eller projektledare
  • PMO (Program/projektkontor)
  • Förändringsledare
  • Rådgivare till ovan roller

Oavsett vilken roll vi tar i er förändringsresa kommer vi tillföra en helhetssyn och låta målen för er transformation vara utgångspunkten för vårt arbete tillsammans. För att konkretisera detta har vi summerat några av de engagemang vi jobbat med nyligen.

Om bolaget

Responsible Growth Global AB
Organisationsnummer 559327-5299

© 2024 Responsible Growth Global AB

Kontakt

kontakt@responsiblegrowth.se