Transformation till det smarta elnätet

Bakgrunden till vårt engagemang

Vår kund har tagit ett strategiskt beslut att digitalisera elnätet i Stockholm och skapa den första fullskaliga implementationen av ”det smarta elnätet”. Det smarta elnätet är en förutsättning för samhällets elektrifiering och utveckling mot en hållbar framtid. 

Vår leverans består i att etablera och driva ett Project Management Office (PMO) för att stödja kundens transformationsprogram samt verka som en integrerad del av programmets ledningsgrupp för att säkerställa att programmet effektivt hanterar resurser, förändringar och risker genom väldefinierade processer och strukturer.

Samordning och navigation i en komplex miljö

Att bygga det smarta elnätet är ett stort åtagande och programmet har sedan början stött på och övervunnit flera utmaningar:

  • Koordinering och planering av över 100 resurser med olika roller och ansvarsområden.
  • Omdisponering av leveranser på grund av global komponentbrist samt byte av entreprenörer.
  • En komplex riskbild med många beroenden och potentiella påverkansfaktorer.

Genom att etablera och driva PMO-funktionen har vi bidragit till att programmet lyckats navigera denna komplexa och utmanande miljö. Den kontinuerliga planeringen och hanteringen av programledningens arbete samt de interna processerna har varit avgörande för att säkerställa framgången för programmet. Det har resulterat i att programmet brutit ny mark och satt kunden på kartan som en föregångare inom det smarta elnätet.

Vi har genomfört hundratals projekt tillsammans med våra kunder.

Leveransprocess 2.0Project type

Försäkringsplattform 2.0Business Transformation

Från kundinsikt till kundresaBusiness Transformation

Europeisk etableringProject type

Om bolaget

Responsible Growth Global AB
Organisationsnummer 559327-5299

© 2024 Responsible Growth Global AB

Kontakt

kontakt@responsiblegrowth.se