Från kundinsikt till kundresa

Självinsikt om kundinsikt

Vår kund stod inför utmaningar i hanteringen av sina kundinsikter, vilket resulterade i utblivna tillväxtmöjligheter och minskad kundnöjdhet. Befintlig hantering av kundinsikter hindrade dem från att dra full nytta av potentiella tillväxtområden och att möta kundernas behov på ett optimalt sätt.

Målet med projektet var att utveckla en struktur eller arkitektur för effektiv hantering av kundinsikter och att implementera denna i kundens verksamhet. Detta innebar att ta fram en metod för att samla in, analysera och använda kundinsikter på ett strategiskt och lönsamt sätt.

Design av en ny kundresa

En av de främsta utmaningarna låg i att kunden separerat kvalitativ och kvantitativ analys utifrån ett kundperspektiv. Detta innebar en behov av att utveckla nya färdigheter och metoder för att hantera och dra nytta av både kvalitativ och kvantitativ kunddata.

Genom projektet designades och implementerades nya förmågor för att kombinera både kvalitativa och kvantitativa kunddata till meningsfulla insikter. En ny strukturerad kundresa baserad på dessa insikter skapades och infördes för att förbättra kundupplevelsen och möta upp  framtida kundkrav på ett effektivare sätt. Dessutom skapades en ny roll i organisationen med ansvar för att äga och förvalta kundresan och kundinsikterna, vilket säkerställde en kontinuerlig och fokuserad uppföljning av kundrelaterade initiativ.

Projektet visar vår förmåga att adressera och lösa kundens behov och utmaningar när det gäller hanteringen av kundinsikter. Genom att kombinera vårt expertkunnande inom både kvalitativ och kvantitativ analys, utvecklade vi inte bara nya processer och strukturer för att hantera kundinsikterna utan också implementerade dessa för att skapa verkliga och hållbara förbättringar i kundupplevelsen.

Vi har genomfört hundratals projekt tillsammans med våra kunder.

Leveransprocess 2.0Project type

Försäkringsplattform 2.0Business Transformation

Elnätets TransformationBusiness Transformation

Europeisk etableringProject type

Om bolaget

Responsible Growth Global AB
Organisationsnummer 559327-5299

© 2024 Responsible Growth Global AB

Kontakt

kontakt@responsiblegrowth.se