Försäkring

2.0

Bakgrund till projektet och mål

Den pågående omställningen på pensionsförsäkringsmarknaden mot ökat kundfokus, transparens och prispress har skapat behovet av att omvärdera och utveckla produktstrukturer, erbjudanden, kundresor, processer, systemstöd och organisationer för att förbli konkurrenskraftiga. Detta kräver en omfattande omstrukturering och utveckling för att möta de nya kraven och förväntningarna från marknaden.

Projektets huvudmål är att bygga det nya försäkringsbolaget, omstrukturera det gamla beståndet till den nya verksamhetsmodellen och avveckla gamla strukturer och processer. Detta innebär en djupgående förändring av organisationens kärna för att anpassa sig till de nya kraven och behoven på marknaden.

Projektets utmaningar och resultat

Projektet har navigerat genom flera utmaningar: 

  • Att organisera och genomföra en omfattande transformation av en organisation som tidigare varit optimerad för förvaltning snarare än förändring.
  • Att utmana den befintliga kulturen samtidigt som man respekterar och bevarar dess värden och styrkor.

Efter genomförandet av projektet har organisationen uppnått en betydligt högre grad av kundfokus och effektivitet. Genom omstruktureringar och anpassningar har den nya organisationen blivit mer flexibel och kostnadseffektiv, vilket har möjliggjort för bolaget att vara mer konkurrenskraftigt och relevanta på marknaden för pensionsförsäkringar.

Vi har genomfört hundratals projekt tillsammans med våra kunder.

Leveransprocess 2.0Project type

Från kundinsikt till kundresaBusiness Transformation

Elnätets TransformationBusiness Transformation

Europeisk etableringProject type

Om bolaget

Responsible Growth Global AB
Organisationsnummer 559327-5299

© 2024 Responsible Growth Global AB

Kontakt

kontakt@responsiblegrowth.se