En värdegrund för tillväxt

Projektets bakgrund och målsättning

Detta projekt initierades för att säkerställa att företagets starka värdegrund förblev intakt trots stark tillväxt och flera förändringar, inklusive avgången av viktiga kulturbärare som tidigare VD. Utmaningen låg i att bibehålla och förstärka den företagskultur som hade varit central för företagets framgång.

Projektet hade tydligt definierade mål:

  • Kodifiera och tydliggöra företagets kultur och värderingar.
  • Säkerställa efterlevnad genom genomförande av utbildningsprogram för alla anställda.
  • Använda företagskulturen som en strategisk tillgång för att driva fortsatt tillväxt och framgång.

En uppdaterad och framtidssäkrad värdegrund

En av de främsta utmaningarna låg i att hantera den naturliga oro och motstånd som kan uppstå när företagsvärderingar och kultur utvärderas och förändras. Risken för minskat engagemang bland personalen var något som behövde hanteras noggrant för att säkerställa projektets framgång.

Genom projektet skapades en genomlyst och uppdaterad värdegrund, med klarare och mer preciserade definitioner av de centrala ledorden och värderingarna. Dessutom implementerades en innovativ och engagerande utbildningsmodul för alla anställda, med inslag av gamification för att öka engagemanget och förståelsen för företagets kultur och värderingar.

Detta projekt visar vår förmåga att inte bara bevara utan också förstärka företagskultur i tider av förändring. Genom att kombinera strategiskt tänkande med innovativa utbildningsmetoder skapade vi en kultur som inte bara var tydligare och mer förstådd av alla anställda utan också användbar som en drivkraft för fortsatt tillväxt och framgång för företaget.

Vi har genomfört hundratals projekt tillsammans med våra kunder.

Leveransprocess 2.0Project type

Försäkringsplattform 2.0Business Transformation

Från kundinsikt till kundresaBusiness Transformation

Elnätets TransformationBusiness Transformation

Europeisk etableringProject type

Om bolaget

Responsible Growth Global AB
Organisationsnummer 559327-5299

© 2024 Responsible Growth Global AB

Kontakt

kontakt@responsiblegrowth.se